ติดตั้งและทดสอบ pyWPS

Standard

วันนี้บังเกิดไฟ อันแรงกล้าจากการดื่มและบ่นกับท่านปรมาจารย์ Honda มาเลยลุยสะเต็มที่

มาเริ่มติดตั้ง pyWPS กันเลยดีกว่า

ก็สามารถ download src ได้จาก web site โดยตรงที่ pyWPS

แล้วก็ทำติดตั้งโดยใช้คำสั่ง

python setup.py install

แต่หากต้องการชุด dev ให้ทำการลงโปรแกรม subversion สะก่อนแล้วใช้คำสั่ง

svn checkout https://subversion.gdf-hannover.de:8080/svn/pywps/trunk

ทั้งหมดน่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปโดยไม่มีปัญหาไร เราก็จะมีไฟล์ที่

/var/www/cgi-bin/wps.py

แ้ล้วก็ไฟล์อื่น จะเก็บไว้ใน directory ของ python

/usr/lib/python2.4/site-packages/pywps/

โดยจะมี directory ย่อย ๆ อีก etc/, processes/ , Wps/

โดยที่ etc/ จะเป็น configuration file directory ที่เราต้องทำการปรับแก้ เรื่อง path ต่าง ๆ

ทั้ง grass.py และ settings.py

มีข้อสำคัญหลายอย่างแต่ ยกตัวอย่างเช่น path มาให้ดูแล้วกันนะ

‘PATH’: “/usr/grass-6.0.2/bin/:/usr/grass-6.0.2/scripts/:/usr/bin/:/bin/:/usr/local/bin/:”,

# GISBASE is place, where your GRASS installation is
# ‘GISBASE’: “/usr/lib/grass”,
‘GISBASE’: “/usr/grass-6.0.2″,

# LD_LIBRARY_PATH
‘LD_LIBRARY_PATH’:”/usr/lib”,

หากแก้แล้วยังไม่ได้สามารถลุยต่อได้ ต้องลอง complied มันดูสะ ก่อนนะด้วยคำสั่ง

python setup.py install

จากนั้นก็คาดว่าน่าจะพร้อมลุย

มาทดสอบด้วยคำสั่ง Execute มันเลยแล้วกัน

wget -nv -q -O – –post-data=”service=wps&version=0.4.0&request=execute&Identifier=spearpath&Datainputs=x1,592846,y1,4915161,x2,607418,y2,4926300&store=true&status=true” “http://160.193.95.189/cgi-bin/wps.py?”

หรือ

http://160.193.95.189/cgi-bin/wps.py?service=wps&version=0.4.0&request=execute&Identifier=spearpath&Datainputs=x1,592846,y1,4915161,x2,607418,y2,4926300&store=true&status=true

ผลของดำเนินการนั้นน่าจะไปอยู่ที่ http://localhost/wpsoutputs/

หากดำเนินการต่าง ๆ แล้วยังไม่สามารถทำอะไรได้ ลองเข้าไปดู ใน error_log ของ Apache ดูเพราะจะมีการแจ้งอยู่ในนั้น

เช่น อาจจะมีการใ้ช้ fix path อยู่ใน process script ก็ไปทำการแก้ไข และ Compile ใหม่สะ

ผลความคืบหน้า เป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป