ใช้ author_keys ใน SSH

Standard

จะเขียนหลายที แล้วก็ลืม ก็เลยเขียนสะ

คือ ปกติใช้ SSH มันก็ปลอดภัยอยู่ประมาณนึง แต่มันก็ยังไม่ปลอดภัยสะทีเดียว เพราะพวก hacker อาจใช้การสุ่ม passwd เข้ามาได้ หรือหากเค้าได้ passwd เราจากที่ไหนก็อาจจะเข้าไปได้

แต่การสร้าง Privatekey ก็เหมือนใส่กุญแจ lock จะสามารถ login ได้จากเครื่องที่มีกุญแจ อยู่เท่านั้น กุญแจนั้นก็เป็นไฟล์ มีรหัสอยู่ภายในธรรมดา งั้นเรามาเริ่มสร้าง กุญแจภายในเครื่อง client กันก่อน

ถ้าใน linux ให้ใช้คำสั่ง

ssh-keygen -t dsa

มันจะถามว่า เก็บกุญแจไว้ที่ไหน ส่วนใหญ่ก็ใน /home/<name>/.ssh/

แล้วก็ทำการใส่ passpharse ก็เหมือนใส่ password key ที่จะใช้ไข เข้า เครื่อง server

จากนั้นก็จะได้ ไฟล์ id_rsa.pub

ให้เราทำการ copy ไฟล์นี้ไปไว้ที่เครื่อง serverไว้ในไหนก็ได้

แล้วให้ทำการแทรกข้อมูลของไฟล์ กุญแจ id_rsa.pub เข้าไปใน /home</name>/.ssh/author_keys

โดยใช้คำสั่ง

cat id_rsa.pub >> /home/<name>/.ssh/author_keys

เพราะว่าเราสามารถสร้าง กุญแจจากหลายเครื่อง client เข้าสู่ server จึงต้องทำแทรกเข้าไปในไฟล์นั้น

จากนั้นก็คงจะใช้ได้แล้วละนะ