ว่ากันด้วยเรื่องของ RSA Key Authentication with SSH

Standard

โดยเจ้า Hacker จากแดนเหนือมาถล่มเครื่องเลยต้องหัด ป้องกันตัวเองสะบ้าง เอาเร็ว ๆ ด่วน ๆ เลยแล้วกัน

เริ่มแรกให้ทำการสร้าง Public Key มาสะก่อน โดยหากใช้ SSH ให้เข้าไปที่

Setting > User Authentification->Key

แล้วสร้างมันสะ Generate New …

เลือกแค่ RSA 2048 ก็พอ ลองสร้าง DSA แล้วนานโคตร

แล้วก็จะต้องทำการใส่ passpharse ก็คล้าย ๆ password นั้นแหละ แ้ล้วผลสุดท้ายจะได้ ไฟล์ ออกมา

ให้ upload ไปใส่ใน /home//.ssh/authorized_keys

ดู permission ด้วยให้ Read All และ Owner Write only

จากนั้นไปทำการปรับแต่ง /etc/ssh/sshd_config ของ server สักนิดหน่อย

RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys

และ

PasswordAuthentication no
PermitEmptyPasswords no

จากนั้นก็ทดลองดูสะ แต่หากมีไม่ได้ ก็ลอง ปิด Current Terminal แล้วลองสะ แต่ระวัง ต้องแน่ใจนะว่าจะเข้า server ได้จากหน้าเครื่อง ไม่งั้น อาจจะย่ำแย่ได้

เพิ่มเติมหากมีข้อสงสัย
http://kmself.home.netcom.com/Linux/FAQs/sshrsakey.html