มาเริ่มสร้าง .deb กัน

Standard
หลังจากลอง rpm มานาน ก็ลองมาทดลองสร้าง .deb กันบ้าง ซึ่งที่มานั้นเริ่มมาจาก Debian แต่หลัง ๆ เริ่มได้ความนิยมอย่างจากกระแส ubuntu ที่มาแรง มาก

ก็ยังไม่เข้าใจแบบแท้จริงสักเท่าไร แต่ดูเหมือน ว่าก็ download src มาโดยคำสั่ง

apt-get source gdal

ถ้ามี lib ใด ที่ต้องใช้มันก็จะ download มาเพิ่มด้วยคำสั่งข้างล่าง

apt-get build-dep gdal

จากนั้นก็ทำการ recomplie โดย

cd gdal-1.4.2

debuild -us -uc

หากจะทำการแก้ไข make ไฟล์ให้แก้ที่

gdal-1.4.2/debian/control

จากนัั้นสามารถทำการ install ด้วยคำสั่ง

dpkg-buildpackage

ถ้าจะ install ก็ลองใช้คำสั่ง

dpkg –install gdal-1.4.3.deb

อีกหนึ่ง tools ที่เหมาะกับการทำ foss4g CD
โดยจะทำการรวบรวม .deb มาไว้ทั้งหมด แล้วทำเป็น repository ได้

AptonCD

link เพิ่มเติม

debian-admin เก่าไปหน่อย

UbuntuGIS more

DebianGIS


Technorati Tags: ,

Powered by ScribeFire.