เปลี่ยน run level ใน Ubuntu 7.1.0

Standard

ปกติ หากต้องเปลียน run level ใน debian/ubuntu ก็มักจะต้องไปเปลี่ยนใน

/etc/inittab

ทำอย่างนั้นมาตั้งนาน

มาเจอมุขใหม่ ของ Ubuntu 7.1.0 ก็งงตั้งนาน ค้นไป ค้นมาจึงเจอว่า เค้าเปลี่ยนไปใช้ upstart แทน

ก็ต้องทำการเปลี่ยนไปเป็น

/etc/event.d/rc-default

แล้วแก้ไขในส่วน telinit สะ

ต่อไป Debian/Fedora/Ubuntu คงใช้แบบนี้ไปตลอดละ

อ้างอิง 1,2

Powered by ScribeFire.