AppforMap Application ภาคต่อ

Standard

มันยังไม่จบกันง่าย ๆ ครับพี่น้อง เนื่องมันเป็น version แรกอะนะ เจ้าของ code ยังจัดสรรอะไรได้ไม่หมด ค่าบางค่าเวลาจะ tune up จำเป็นต้องค้นหากันนิดหน่อย

วันนี้มาว่ากันเรื่อง Background_color

โดยมันจะมีค่าระบุไว้ใน code ของ function.php ถึงแม้เราจะเปลี่ยนค่าใน map file อย่างไรก็ตามมันก็ยังไม่เปลี่ยนอยู่นะครับต้องทำการเปลี่ยนใน code มันจริง ๆ แล้วน่าจะแยกไปเก็บใน maplinkconfig.php
นะเนี่ย

$background_color = ImageColorAllocate( $im, 235, 235, 235);

อะนะก็ต้องมาตามแก้มันสะ

ใช้งาน Plone กับ Mini Thin AppforMap

Standard

วันนี้มาสั้น ๆ แล้วกัน

ความแตกต่างของ obj ใน Plone เลือกให้ดีว่าจะเพิ่ม

-Directory (ห้อง)
-Page มันจะแสดง link แล้วแสดง page เมื่อ click
-File มันจะแสดงรายการชื่อไฟล์และเปิดไฟล์เมื่อ click

ส่วนการเพิ่ม AppforMap mini client เข้าไปจำเป็นต้องใช้ iframe tag

โดยใส่

<iframe>http://160.193.3.63/appformap/client_mini.phtml?defaultLayers=ampm><iframe>
ก็จะได้ผลดังรูปข้างล่าง

เข้าไปแต่ว่าด้วยความปลอดภัย Plone จะเ็ก็บ content แต่ไม่ render ทำให้ต้องไปแก้ใน Zope ให้มันอนุญาตอีกครั้ง

/ /portal_transforms/safe_html

โดยเพิ่มให้ iframe มีค่าเท่ากับ 1 ใน valid tag แล้วทำการ restart มันสะ

หรือหากจะแก้ทั้งหมดเพื่อใช้ในครั้งต่อ ๆ ไปก็ต้องไปแก้ใน


/python/Product/CMFDefault/utils.py

ใช้งาน AppforMap กับ Map file ของเราเอง

Standard

วันนี้ก็จะมาต่อกันอีกสำหรับ AppforMap เอาว่าย้ายกันมาให้ได้เลย

ก็ไม่มีไรมาก ต้องทำการแก้ไขไฟล์ส่วนใหญ่ที่อยู่ AppforMap/conf/
ซึ่งประกอบไปด้วยไฟล์ดังนี้

maplinkconfig.conf,refmapconfig.conf,browserconfig.xml และ load_modules.php

1.maplinkconfig.conf

ให้ทำการแก้ไขค่า ดังนี้

$workingDir=”C:/ms4w/tmp/ms_tmp/”;//path to the map image. Better use absolute url, because mapscript module change the workingdir
$imageUrl=”http://localhost/ms_tmp/”;//url to the map image.

if (!$mapfileUrl) $mapfileUrl=”C:/ms4w/apache/htdocs/librarymap/mapfile/library_app.map”;

if (!$layerXml) $layerXml=”http://localhost/appformap2/conf/browserconfig.xml?”;

และอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างในกรณีหากมีการใช้ PostGIS อีกทั้งหน้าตา เมนูต่าง ๆ ให้สำรวจดูว่ามีอะไรที่ให้แสดงไว้บ้าง

2.refmapconfig.conf

แก้ไขทุกค่า ของมันเลยก็ว่าได้ เพราะมัีนมีอยู่แค่ 4 ตัว

3. browserconfig.xml

อันนี้เป็นไฟล์เพื่อแสดง ตัวบังคับการเปิดปิด layer ซึ่งอาจไม่ต้องมีจำนวนเท่ากันกับใน map file ก็ได้
หลักก็มีค่าของ

Title ซึ่งเป็นชื่อที่จะแสดง
Name และ Table ต้องตรงกับชื่อ layer ใน mapfile
Abstract ใช้คำอธิบายเยอะ ๆ ลงไปได้

4. load_modules.php
อาจต้องทำการแก้ไขบ้างในการ load module ของ php โดยเฉพาะเมื่อใช้กับ linux OS.

มาสำหรับขั้นสูงขึ้นในการใ้ช้ PostGIS และใช้ client_classic.phtml ที่ทำการ ค้นหาจุดได้นั้นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมในไฟล์ search_select.php

ต้องทำการเปลี่ยน ตัวแปรที่เกี่ยวกับการ query มีค่าเหมือนกันกับชื่อ Select tag และ Option tag

และปรับเปลี่ยน SQL query command ให้สามารถดึงข้อมูลมาได้

ส่วนรายละเอียดให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ยังมีรายละเอียดอีกมากมาย โดยจะเอาตัวอย่าง มา post ไว้เต็มเลยดีกว่าเนอะ

แต่มี bug อยู่หนึ่งอย่างในไฟล์ function.php ซึ่งจะมีผลกับ postgis > 1.0 ขึ้นไปโดยจะเ้ข้มงวดกับการแบ่งแยก พิกัดมากขึ้น

จะเห็นว่ามันไม่มี

,

ระหว่างค่าพิกัดหายไปซึ่งใน version 0.8 นั้นจะยอมให้ใช้งานได้จึงต้องทำการแก้ไข code ที่ราว ๆ บรรทัด 2031 จาก

$NewPointArray = $NewPointArray.$geominx.” “.$geominy;

and replace it with;

$NewPointArray = $NewPointArray.”,”.$geominx.” “.$geominy;

เสร้จแหละนะคร้าบบ

เห่อ วันนี้ทำงานได้เยอะ มาก ๆ เลย สงสัยได้รับทราบเค้าดีว่าจะได้กลับไทยและบี visa ผ่านแหละ

AppforMap Application

Standard

วันนี้จะทำการลง Mapserver Client ใหม่ อะนะครับ

AppforMap Application

การลงก็ไม่ยากอะไรเป็นแค่ Web Map Client Application ก็ extract ไว้ใน htdocs path

จากนั้นต้องทำการแก้ไข้ไฟล์

maplinkconfig.php ซี่งอยู่ใน conf/ directory

โดยค่าที่สำคัญคงเป็นค่า

workingDirworkingDir and imageUrl

$workingDir=”C:/ms4w/tmp/ms_tmp/”;
$imageUrl=”http://localhost/ms_tmp/”;//url to the map image.

อีกทั้งต้องทำการแก้ไข IMAGEURL ใน mapfile ให้เป็นในลักษณะ http:// เช่นเดียวกันด้วย

แล้วยังต้องมีการไปแก้ไขไฟล์

browserconfig.xml

เพื่อทำให้สามารถใช้ควบคุมการกำหนดการเปิด ปิด Layer ได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจำเป็นต้องทำการแก้ไข php.ini ให้เปลี่ยนแค่ register_globals=on ด้วยไม่เช่นนั้นก็ใช้ไม่ได้

และหากยังต้องทำการปรับแก้ไขไฟล์
refmapconfig.php

ที่เป็นตัวควบคุมของ Reference map ด้วย โดยต้องแก้ไข Extent ของภาพที่้ใชได้

ข้อแนะนำ

ส่วนใหญ่ การอ้างอิงถึงในตัวแปรให้ใช้ค่า Actual path