รวมมิตร XML

Standard

ทำงานด้านนี้ หลีกหนีไม่ได้ ที่จะต้องยุ่งเกี่ยวกับ มัน เลย

งั้นมาเริ่มที่ละอย่าง สอง อย่างแล้วกัน เริ่มที่หัวมันก่อนเลย นะ

1. เอกสาร XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

2.การอ่านเอกสารตามรูปแบบข้างล่าง

<?xml version=”1.0″?>
<ExecuteResponse>
< Input>
< /Input>
< Output Name=”filename” X=”135.555″ Y=”45.5555″>
< /Output>
< /ExecuteResponse>

ทำการอ่านค่าด้วยวิธีการดังข้างล่าง

output = xmldoc.getElementsByTagName(“Output”)[0];
outputname = output.getAttribute(“Name”);
Xvalue = parseFloat(output.getAttribute(“X”));
Yvalue = parseFloat(output.getAttribute(“Y”));

3.การอ่านเอกสารตามรูปแบบข้างล่าง

<?xml version=”1.0″ ?>
<ExecuteResponse>
<Input>Input filename</Input>
<Output>Output filename</Output>
<X>135.555</X>
<Y>45.5555</Y>

ทำการอ่านค่าแต่ละตัวโดยการ
inputfilename=response.getElementsByTagName(‘Input’)[0].firstChild.data;
X=parseFloat(response.getElementsByTagName(‘X’)[0].firstChild.data);