ติดตั้ง Zope และ Prima GIS

Standard

ก่อนอื่น เพิ่มส่วนนี้ไว้่ก่อนที่จะลืมอะนะครับ

ภายหลังทำการติดตั้ง Zope แล้วจำเป็นต้องแก้ไข iptable ให้สามารถตอบรับการเรียกจาก port 9080 ด้วย

โดยแก้ไขที่ไฟล์
/etc/shorewall/shorewall.conf

แล้วยังต้องทำการ install src ของ Mapserver และทำการ complie ไว้ด้วยเพราะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไป

ทำการ extract PCL code

cd /tmp
tar -xzvf /mnt/cdrom/primagis/PCL-0.10.0.tar.gz
cd /tmp/PCL-0.10.0/PCL-Cartography/

อันนี้ทำเผื่อไว้ในกรณีชื่อมันเพี้ยน ๆ

ln -s /usr/share/proj/epsg /usr/share/proj/EPSG

อันนี้เป็นการ install ให้ zope รู้จักกับมันนะ
python setup.py build_ext -I /usr/src/RPM/BUILD/mapserver-4.6.2/ install

แล้วจากนั้นก็ให้ทำการปิด zope

แล้วสร้าง user

zopectl adduser username passwd

แล้วก็ restart zope ใหม่ดู
จากนั้นลองทำการทดลองเรียก Cartogtaphy ดู
โดยพิมพ์

python
>>> import cartography
>>> help(cartography)

หากมีการแสดง help ก็แสดงว่าน่าจะไม่มีปัญหาใด ๆ

จากนั้นก็เข้าไปสร้าง Plone Site แล้วก็สั่ง Easy Install (Prima GIS)

แล้วจึงสร้าง demo ตามที่เคยทำอธิบายไว้นะครับ

หากมีปัญหา ข้างนี้เป็นรวม link Faq ต่างๆ
http://trac.gispython.org/projects/PCL/wiki/FrequentlyAskedQuestions