สุริยุปราคา กับภาพถ่ายดาวเทียม

Standard

ผ่านไปไม่นานกับปรากฏการณ์ สุริยุปราคา ที่เกิดนาน กว่าในทุก ๆ ครั้ง ครั้งนี้ก็เกิดแบบเต็มดวง ในแถบบริเวณ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย

ใน การประชุมกันในหน่วยงาน ก็มีการพูดถึงกันถึงปรากฏการณ์นี้ว่ามีใครเห็นบ้างไหม แต่ที่หน่วยงานไม่เห็น เพราะถึงจะอยู่ในญี่ปุ่น แต่ไม่อยู่ในเขตนั้นอีกทั้ง เมฆก็หนามาก ก็รู้สึกแค่ว่า มันไม่สว่าง มาก

แต่ ก็มีความคิด ขึ้นมาได้ว่า ครั้งนี้ เกิดในช่วงเวลา 10.30-11.00 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันถ่ายภาพของ MODIS/Terra ซึ่งเป็นระบบสำรวจแบบ Passive ถ้าแหล่งกำหนด ถูกบังไป มันต้องมีผลแน่นอน ก็เลยถามคนที่คุมด้านนี้ว่า ภาพมันจะเป็นอย่างไร ทุกคนก็สงสัย ก็เลยมีการค้นหาข้อมูล ก็ได้ภาพตามที่ปรากฏ ซึ่งภาพจะมัว ๆ คล้ำ ๆ แล้วจะเห็น Bad pixel อยู่ด้านขวาล่าง ๆ ซึ่งบริเวณนั้นเป็น ศูนย์กลางของเงาสุริยปราคา

ก็ยังมีภาพเคลื่อนไหว จากภาพถ่ายของ MTSAT ด้วยจาก link นี้ แต่ต้องพยายามสักเกต ให้ดีจะมีดำ ๆ บริเวณแถว ๆ ทางใต้ญี่ปุ่นและตะวันออกของจีน อยู่ช่วงนึง

090722.jpg

55 thoughts on “สุริยุปราคา กับภาพถ่ายดาวเทียม

  1. Pingback: BRUCE
  2. Pingback: MARVIN
  3. Pingback: MARION
  4. Pingback: BRETT
  5. Pingback: RONALD

Comments are closed.