จัดการเปลี่ยนหน้าตา vista ให้เป็นภาษาที่ต้องการ

Standard

หลังที่ต้องทนใช้ GUI เป็นภาษาญี่ปุ่นมานานแสนนาน กฏอะไรไป ก็ไม่รู้ใช้จำเอาอย่างเดียว

วันนี้มาเจอ เครื่องมือที่มีประโยชน์มาก ก็คือ Vistalizator http://www.froggie.sk/index.html

ง่าย ๆ แค่โหลดโปรแกรมมาแล้วก็ run ก็จะมีการให้เลือกภาษาที่ต้องการเปลี่ยน แล้วก็จะมีการให้โหลดไฟล์เพิ่มบ้างเล็กน้อย ก็ทำตาม Help ไป

จากนั้นก็ restart ท่าน ๆ ก็จะสามารถใช้ windows ในภาษาที่ท่านต้องการได้แล้วจริง ไม่ผิดกฏด้วย ลองดูสะ