First time Ubuntu 7.1.0 server installation

Standard


กับการทดลอง install ubuntu ครั้งแรก ด้วยแผ่น Server
ขั้นตอนก็เหมือนกับ debian ทั่วไป แต่มีรายละเอียดเล็กน้อย ที่ทำให้มันดูจะง่ายขึ้น (หรือยุ่งยาก ขึ้นกันแน่นะ) แต่สำหรับคนมีประสบการณ์ ต้องบอกว่า มี tools ให้ช่วยมากกว่าการที่จะต้องลงมือด้วยวิธี manual

อย่างหนึ่งหลังจากทดลอง install แผ่น server ก็คือ มันจะไม่มี desktop หรือ x-windows ให้

วันนี้ก็มาเสนอ วิธีการ install x-windows ภายหลัง

ก็ใช้คำสั่ง

sudo apt-get install ubuntu-desktop

ก็จะได้ Gnome มา

แต่หากสนใจอยากได้ KDE เพิ่งเติมก็

sudo apt-get install kubuntu-desktop

แต่หากต้องการแค่ kde เท่านั้นไม่ได้ต้องการ sw อื่น ๆ เพิ่ม

sudo apt-get install kdebase kdm x-window-system-core
Powered by ScribeFire.