กลเม็ดต่างๆของ GDAL

Standard

หลายครั้งที่ท่านต้องการเปิดไฟล์ แปลงไฟล์ อ่านข้อมูลของไฟล์ Raster วันนี้เรามาเสนอ วิธีง่าย ๆ ที่ทำได้ด้วย command ของ gdal นะครับ

1. ดู metadata ของ Raster file

gdalinfo 20041117/20041117B1.tif

2. ทำการแปลงไฟล์จากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่ง ในแบบ simple โดยใช้ parameter เพิ่มเติมได้มากกว่านี้

gdal_translate -of GTiff 20030919/20030919B1 output.tif

3. ทำการแปลงไฟล์ด้วยคำสั่ง gdal_wrap (ตย. เป็นการแตกไฟล์ของ HDF4)

gdalwarp -of ENVI -ot Byte HDF4_EOS:EOS_SWATH:”prdat014.dat”:VNIR_Swath:ImageData3N /home/art/aster/2004111702/2004111702B3N

4. ทำการสร้าง composite ไฟล์ โดยการรวมหลาย ๆ Band

gdal_merge.py -o stack.tif -separate a.tif b.tif c.tif

หลายละเอียดของ option ดูได้จากที่นี่ gdal

เพิ่มเติมจาก blog ของ Markus http://gfoss.blogspot.com/2008/06/gdal-raster-data-tips-and-tricks.html